Results

Results

1st SEMESTER

CHANDAN N

DS

HARSHITHA B N

DS, DMS

ABHISHEK CHOUDARY

DMS

2nd SEMESTER

CHANDAN N

CA

PRIYA K

CA

K P SPOORTHI

JAVA

HARSHITHA B N

E-B

3rd SEMESTER

GAVIMANI R

OS

SOUJANYA M

PP

ANUSHA K

PP

NAVEENKUMAR M

OS

RAKSHITHA K R

SANS